top of page

รวมบทสวดองค์เทพ🙏

บทสวดองค์เทพฮินดู


พระพิฆเนศ

หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพเจ้าที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง สามารถขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการ รวมถึงศาสตร์ทุกแขนง ทำให้มีผู้บูชาในฐานะบรมครูและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ


ช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จ สุขสมหวังดั่งปรารถนา


โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

โอม คัง คะณะปัตตะเย นะมะหะ

โอม เหรัมภายะ นะมะหะ

โอม เอกะทันตายะ นะมะหะ

โอม ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ เทวาพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยและสามารถเนรมิตทรัพย์สมบัติได้อย่างมากมายมหาศาล พระองค์ทรงเกิดจากการทำพิธีอย่างหนึ่งที่เรียกว่า พิธีการกวนเกษียรสมุทรเมื่อครั้งมีการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ โดยพิธีนี้จะประกอบไปด้วยเหล่าเทพเทวากับเหล่าอสูรมากมายต่างร่วมกันทำพิธีและพระองค์ได้ทรงเลือกพระนารายณ์เป็นพระสวามี


ช่วยเรื่องการเงิน ความมั่งคั่ง ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และช่วยเสริมเรื่องความรักได้ เพราะพระแม่ลักษมีเป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียว


โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (สามจบ)

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะหะ (สามจบ)

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะหะ

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะหะ

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะหะ

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะหะ

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย นะโม นะมะหะพระศิวะ

ผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล เป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวา และภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไศวะนิกาย


ช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอากาศเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ได้อย่างมหัศจรรย์


(เริ่มบูชาจากพระพิฒเนศก่อนทุกครั้ง)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม

สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม

สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท

ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิพระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ (พระทัตตาเตรยะ) มีความหมายว่า รูปสาม ซึ่งหมายถึง การรวมมหาเทพทั้ง 3 ที่ได้รับการนับถือ ทั้งศาสนาฮินดู และศาสนาพราหมณ์ คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ ซึ่งการรวมอานุภาพของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ไว้ในองค์เดียวกัน ผู้บูชาย่อมจะบังเกิดความเป็นสิริมงคล และความสมบูรณ์พูนผลในชีวิต พระตรีมูรติที่ถูกต้องตามเทวลักษณะจะต้องมี 3 เศียรเท่านั้น และสามารถบันดาลพรให้ผู้ที่ทำความดีได้ทุกอย่าง


ช่วยประทานพรให้ประสบความสำเร็จ มีผู้ใหญ่เอ็นดู คอยช่วยเหลือ และยังประทานพรด้านความรักด้วย


(เริ่มบูชาจากพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

โอม ศรี ปรพรหมมา ศรี ปรมัทมะเน นะมะฮา

อุบัตติ สิทธิ ประลายะ กะรายะ พรหมมา

หะริหะรายะ ตะรุปนาทะมานา

สารวะ เกาธุกา นิราระศายะ ธาระศายะ

ทัตตะเตรยา นะมะฮา

ต้นธระ มันธระ สิทธิ คุรุ สวาหะราหู เทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง และภัยพิบัติ เพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหู โคจรเข้าทับลัคนาของใครก็ตาม รับรองได้ว่าชีวิตของเขาจะต้องพบกับ “การเปลี่ยนแปลง” รวมถึงความวุ่นวายอุปสรรค เข้ามาข้องเกี่ยวเสมอ ตามตำนานเทวดานพเคราะห์ คัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระราหู เป็นเทวดาลำดับที่ 8 เกิดจากการที่ พระอิศวร ทรงนำหัวผีโขมด 12 หัว มาป่นลงเข้าด้วยกัน แล้วประพรม ด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิด เป็นพระราหู

ช่วยเรื่องปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญก้าวหน้า

มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง


เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา

สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา

สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทรา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ

เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา

สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา

สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทรา อะหังวันทามิ เมสะกา ฯบทสวดองค์เทพจีน


เทพเจ้าเห้งเจีย

เป็นเทพเจ้าจีนที่ลูกหลานในเมืองไทย และผู้มีเชื้อสายจีนให้ความศรัทธา เคารพนับถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจรู้จักมักคุ้นกับเทพเจ้าเห้งเจีย จากซีรีส์จีนเรื่อง ไซอิ๋ว ซึ่งปัจจุบัน ได้แปรเปลี่ยนจากความเชื่อทางวรรณกรรม สู่สถานะเทพเจ้าผู้เป็นราชาแห่งลิงที่มากด้วยเมตตาและบารมี และความมีปฎิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาดรอบรู้ รอดพ้นจากทุกอุปสรรคปัญหาที่เข้ามา


ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี มีสติปัญญาเป็นเลิศ เฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบดี มีความกล้าหาญ แก้ปัญหาเเละชนะอุปสรรคได้เสมอ


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะโมไต่เซี่ยฮุกโจ้ว โจวซือ อะระหัง เมตตา นะชาลิติ ติลิชนะ นะโมพุทธายะ (9 จบ)เจ้าแม่กวนอิม

เป็นองค์เทพแห่งความรักและความเมตตาตามคติมหายาน และเป็น “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” ในภาษาสันสกฤต สำหรับประวัติและเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมมีที่มาจากหลากหลายแห่ง หลากหลายตำนาน และหลากหลายความเชื่อ โดยมักผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เชื่อว่าเป็นเทพธิดาที่จุติบนโลกมนุษย์และเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวง แห่งอาณาจักรซิงหลิง เจ้าหญิงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่พระราชบิดากลับบังคับให้อภิเษกสมรส จนเกิดเรื่องราวต่าง ๆ


ช่วยให้ได้รับความเมตตา ให้มีองค์ความรู้มากมาย ปัดเป่าสิ่งไม่ดี มีโชคลาภ และยังเชื่อกันว่าหากตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างแน่วแน่ ไม่ว่าเรื่องใดก็จะสัมฤทธิผลได้


นำโมไต๋ซื้อ ไต่ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง

กวงไต๋เล่ง กวนสี่อิมผู่สัก

(กราบ) 3 จบ

นําโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่

กิวหลั่ง กวนสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต

โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ชาผ่อออ เทียงล้อซึ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั่งลี่หลั่ง หลั่งลี่ชิ้ง

เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง

นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊กเทพไฉ่ชิงเอี๊ย คำว่า “ไฉ่สิ่ง” หรือ “ไฉซิ้ง” มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน” หรือ “สิริมงคล” ส่วนคำว่า “เอี๊ย” หมายถึง “เทพเจ้า” ซึ่งเทพเจ้าที่ได้รับการนับถือว่าเป็นไฉ่ซิ้งเอี้ย มีหลากองค์ และคนไทยยังมีความเชื่อว่า เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย คือเทพองค์เดียวกับ ท้าวเวสสุวรรณอีกด้วย แต่ชาวจีนจะบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยมากกว่า ชาวจีนจะกราบไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยเป็นองค์แรกในวันตรุษจีน เพราะสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนช่วงเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ ซึ่งการไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยก็จะมีพิธีการเป็นลำดับขั้นตอน มีการจัดโต๊ะไหว้ต่าง ๆ


ช่วยให้พรความร่ำรวย มีโชคลาภ เงินไหลเข้าไม่ไหลออก ได้เปิดคลังทรัพย์


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโชฮา

(สวดได้ทั้ง 3, 5, 9, 12 หรือ 13 จบ)

บทสวดบูชาเทพไฉ่ซิงเอี้ยของแต่ละปีนักษัตร

ปีชวด ปีกุน

โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา

โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะระมิ สวาหา

ปีฉลู ปีมะโรง ปีมะแม ปีจอ

โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ

ปีขาล ปีเถาะ

โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา

ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ

ปีมะเส็ง ปีมะเมีย

โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ระนัม เมริ หะรี

ทากินี ชัมภาลา สะมะภาระ สวาหะ

ปีวอก ปีระหา

โอม ปัทมะ โกรระ

อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะเทพกวนอู ท่านกวนอู ในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก เป็นผู้มีจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเหนือกว่าผู้ใดในใต้หล้า จึงได้รับการยอมรับ การยกย่องสรรเสริญจากผู้คนทั่วผืนแผ่นดินจีน ทำให้ท่านได้ก้าวข้ามจากการเป็นสามัญชนคนธรรมดา ให้กลายมาเป็นเทพเจ้า เทพเจ้ากวนอู เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ การเคารพสักการะเทพเจ้ากวมอูนั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น


ช่วยเรื่องอำนาจบารมี มีสติปัญญเป็นเลิศ ได้บริวารที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีชื่อเสียง มีมิตรที่ดี


นำ มอ ไต่ ชื้อ ไต่ ปุย

ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก

เสี่ย จี๋ เสียง โก้ว ฮุก

เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุนฯ

(3 จบ หรือ 9 จบ)

ดู 317 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page